CompanyLux.com » H » HO » HOK

HOKO PACIFIC S.à r.l.

一般状况:

这公司是经营中还是非经营中?. 了解更多.
经营中

公司名称:

HOKO PACIFIC S.à r.l.

公司代码:

B42931

公司总监:

这是参与公司活动的人员名单。. 了解更多.
如果您需要移除信息请点击这里。

行政辖区:

卢森堡

注册日期:

  1. 1993.02.17

公司类型:

  1. Société à responsabilité limitée