CompanyLux.com » M » MI » MIK » MIKE » MIKE- » MIKE-S

MIKE S.à r.l.

一般狀況:

這公司是經營中還是非經營中?. 瞭解更多.
非經營中

公司名稱:

MIKE S.à r.l.

公司代碼:

B12406

公司總監:

這是參與公司活動的人員名單。. 瞭解更多.
如果您需要移除資訊請點擊這裡。

行政轄區:

盧森堡

公司的其他狀態:

在不同的資料來源,這家公司的狀況不一樣,所以我們顯示所有狀態。. 瞭解更多.
  1. Dissolved

註冊日期:

  1. 1974.11.07

解散日期:

  1. 1998.06.15

公司類型:

  1. Société à responsabilité limitée
 


< 以前的公司

LUX RENTA IMMOBILIA S.A.

下一家公司 >

La Mia Terra SARL