CompanyLux.com » K » KY » KYM
公司名稱結尾 » A » -A » S-A » -S-A » M-S-A » YM-S-A

KYM S.A.

一般狀況:

這公司是經營中還是非經營中?. 瞭解更多.
经营中

公司名稱:

KYM S.A.

公司代碼:

B66753

公司總監:

這是參與公司活動的人員名單。. 瞭解更多.
如果您需要移除資訊請點擊這裡。

行政轄區:

盧森堡

註冊日期:

  1. 1998.10.29

公司類型:

  1. Société anonyme
 


< 以前的公司

SENNAC HOLDING S.A.