CompanyLux.com » M » MI » MIP

MIPA S.à r.l.

一般狀況:

這公司是經營中還是非經營中?. 瞭解更多.

公司名稱:

MIPA S.à r.l.

公司代碼:

B160529

公司總監:

這是參與公司活動的人員名單。. 瞭解更多.
如果您需要移除資訊請點擊這裡。

行政轄區:

盧森堡

註冊日期:

  1. 2011.04.29

公司類型:

  1. Société à responsabilité limitée
 


< 以前的公司

MOORINGS N° 1 S.A.

下一家公司 >

MIXVOIP S.A.